Thina bantu, sizoqinisekisa ukuthi lendoda eqotho, eyadela impilo yayo ekutheni sikhululeke, ekugcineni izothola ilungelo layo lokuziphendulela.

Thina bantu, base Mzansi Africa jikelele, sizobambana ngezandla ekuqedeni ukuhlukunyezwa kwamalungelo nesithunzi sika Jacob Zuma, nasekudicileleni phansi igama lakhe.

Thina bantu, ngeke sisakubekezelela ukungabibikho bokulungiswa maqondana noJacob Zuma

Thina bantu, sizolwela ukuqiniseka ukuthi ukuthethwe kwecala okungenakwenzela, njengokuqinisekiswe umthetho, kuyenzeka.

Thina bantu, singabangane baka Jacob Zuma